Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers

 

Mocht je accreditatie wensen bij een beroepsvereniging die niet in bovenstaand overzicht vermeld staat, dan kun je contact opnemen met het Secretariaat via info@kinderfondssymposium.nl.