Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers 
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG

 

Mocht je accreditatie wensen bij een beroepsvereniging die niet in bovenstaand overzicht vermeld staat, dan kun je contact opnemen met het Secretariaat via kinderfondssymposium@gcb.nl.