Accreditatie is verleend voor 4 punten door:

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)

 

Mocht je accreditatie wensen bij een beroepsvereniging die niet in bovenstaand overzicht vermeld staat, dan kun je contact opnemen met het Secretariaat via info@kinderfondssymposium.nl.