Privacystatement

Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt samen met de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen ervoor dat gezinnen met een ziek of zorgintensief kind dicht bij elkaar kunnen zijn.

De Stichting Ronald McDonald Kinderfonds heeft haar statutaire zetel in Amsterdam en staat vermeld in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41205545. Het Kinderfonds houdt kantoor aan: Stationsplein 13, 3818 LE Amersfoort en heeft RSIN-nummer 008057709. Het Kinderfonds is Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): het Kinderfonds bepaalt zelf de doeleinden en middelen van verwerking van jouw gegevens.

Verwerking persoonsgegevens
Jij bent belangrijk. Als gast, donateur, vrijwilliger, sponsor, HomeRider of HomeRunner. Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het realiseren van onze doelstellingen. We gaan uitermate voorzichtig om met jouw gegevens en doen er alles aan wat binnen ons vermogen ligt om misbruik van deze gegevens te voorkomen. Afhankelijk van de activiteit waarvoor je je aanmeldt, zullen wij alleen de noodzakelijke gegevens registreren. Als je je bijvoorbeeld als donateur aanmeldt, verwerken wij contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geslacht, betaalgegevens en telefoonnummer.

Informatie op maat
Relaties ontvangen vier keer per jaar het magazine [t]Huis. Zo blijf je betrokken bij onze organisatie. Je kunt je voor dit magazine op ieder gewenst moment afmelden. Digitale nieuwsbrieven ontvang je alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee je je op ieder gewenst moment kunt afmelden.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Zo hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en bewaren data in een beveiligde omgeving.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze dienstverlening. We houden hierbij in elk geval de wettelijke bewaartermijnen aan.

Rechten
Je hebt onder meer het recht om gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wil je de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd bijvoorbeeld wijzigen of heb je vragen? Bel 088-2219000 of mail service@kinderfonds.nl. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitwisseling gegevens
Wij maken gebruik van diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacystatement. We hebben met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarin onder meer is opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken en dat zij voldoende waarborging bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiliging. Wij garanderen dat wij geen (persoons)gegevens aan derden verkopen, verhuren of anders commercieel ter beschikking stellen.

Cookies
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik of functioneren van de site. Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Voor alle andere soorten cookies, zoals voorkeur- en marketingcookies, hebben wij jouw toestemming nodig. Die vragen we dan ook. Zie in de tabel hieronder een overzicht van de verschillende soorten cookies en het doel ervan.

Op deze website kun je content, zoals nieuwsartikelen en verhalen, delen op jouw persoonlijke social media accounts d.m.v. de social share buttons. Ook kun je YouTube filmpjes direct op onze site afspelen. Doordat wij deze functies voor social media bieden, delen wij informatie over het gebruik van onze site met partners voor social media, die dit kunnen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Door Google Analytics worden op  kinderfonds.nl  volledig geanonimiseerd gegevens over het bezoekersgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe onze websitebezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie voor de inrichting van onze website. Daarnaast optimaliseren wij hiermee de werking van de website om jou beter van dienst te kunnen zijn. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we onder meer de volgende maatregelen getroffen:

  • De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mocht je toch niet willen dat jouw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kun je gebruikmaken van de  Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Wijzigingen privacystatement
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Als je deze verklaring geregeld raadpleegt blijf je op de hoogte van deze wijzigingen.

Contact
Heb je vragen over het privacystatement van het Ronald McDonald Kinderfonds? Bel 088-2219000 of mail service@kinderfonds.nl.
23-05-2018

Disclaimer
Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd, maar het Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.  Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door het Ronald McDonald Kinderfonds worden gewijzigd. Het is raadzaam regelmatig deze informatie te lezen.