Eduard Verhagen

Prof. Verhagen is kinderarts in het Beatrix Kinderziekenhuis /UMCG te Groningen. Hij voltooide de studie Nederlands Recht en behaalde zijn arts-diploma aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waarna hij specialiseerde tot kinderarts in het Emma Kinderziekenhuis/AMC. Zijn eerste baan als kinderarts was in het St Elisabeth Hospitaal te Curaçao waar hij enkele jaren als Chef de Clinique werkte. Daarna begon zijn aanstelling hij als hoofd patiëntenzorg in het Beatrix Kinderziekenhuis. Hij was medeauteur van het ‘Gronings Protocol voor neonatale euthanasie’, dat in 2005 in de NEJM werd gepubliceerd. In 2009 promoveerde hij op het proefschrift ‘End-of-Life Decisions in Dutch Neonatal Intensive Care Units’. In 2012 werd hij afdelingshoofd van het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen en in 2013 werd hij benoemd tot hoogleraar algemene kindergeneeskunde, in het bijzonder palliatieve zorg voor kinderen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek betreft medisch, ethische en juridische aspecten van het levenseinde, en palliatieve zorg bij kinderen. Hij is medeoprichter van het Landelijk Expertisecentrum Kinderpalliatieve Zorg (www.kinderpalliatief.nl), de netwerkorganisatie die de Stichting PAL en de Ned Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) samen hebben opgezet om kinderpalliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren.