ELISE VAN DE PUTTE

Dr. Elise van de Putte (kinderarts sociale pediatrie) is vanaf haar studie Geneeskunde op zoek geweest naar uitdagingen en innovaties in de gezondheidszorg. Van de eerste computer patiëntensimulaties in 1984 voor het basisarts onderwijs tot de huidige uitdagingen als voorzitter van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK), als voorzitter van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMCU en als medisch hoofd van de ambulante zorg van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMCU).
Bij al deze uitdagingen is de patiënt in de sociale context steeds haar grootste inspiratiebron. De patiënt signaleert waar de goede of verkeerde prioriteiten en lacunes liggen in de zorg. Haar keuze voor wetenschap¬pelijk onderzoek bij jongeren met moeheid en pijn is ingegeven door het gebrek aan efficiënte zorg voor deze groepen, terwijl 30-40% van de poliklinische patiënten deze klachten als invaliderend en sociaal isolerend beschouwt. Na haar promotie in 2006 op het proefschrift Exploring Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents ging ze op dit onderzoekspad door. Recent heeft ze in samenwerking met Machteld Huber en de Gemeente Utrecht met haar onderzoeksgroep de kindtool 1.0 ontwikkeld. Het kind bepaalt de agenda in de spreekkamer en kan daarbij gebruik maken van deze tool. U hoort er meer over in deze voordracht.

 

Breakout sessie: 14.55 Positieve Gezondheid (Machteld Huber): Wat betekent gezondheid voor gezonde en zieke kinderen?