HESTER RIPPEN

Hester Rippen is directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis. Vanuit haar eigen ervaringsdeskundigheid zet Hester zich al jaren in om de kindzorg in vanuit patiëntenperspectief nog beter te maken. Zij is een maatschappelijke veranderaar die vanuit passie knelpunten op een innovatieve en oplossingsgerichte wijze wil wegnemen met, door en voor mensen die het treft.
Aandachtsgebieden: (kinder)participatie, kinderrechten, empowerment, inclusieve samenleving, zorg & welzijn, belangenbehartiging, bewustwording dmv inzet ervaringskennis, maatschappelijke vraagstukken, kwaliteit van zorg in zorginstellingen (oa kwaliteitskeurmerken), burger- & patiënten-perspectief, burger- & patiëntenvertegenwoordiging, burger & patiënt centraal, samen beslissen, inzet ervaringsdeskundigheid, kwaliteitstandaarden, (markt)onderzoek, monitoring & storytelling om oa inzicht te verkrijgen en verandering tot stand te brengen.

 

Sessies: 10.05 Interview Ronald McDonald Kinderfonds & Stichting Kind en Ziekenhuis / 15.45 Uitreiking Award Kinderverpleegkundige Family Integrated Care 2017