Maarten Onderdelinden
Docent, NOBCO-coach op practitioner-niveau en lid van MINT het Motivational Interviewing Network of trainers

Maarten is zijn leven lang al gefascineerd door mensen en waarom zij doen wat zij doen en zijn wie ze zijn.

Inmiddels werkt hij al heel wat jaren met mensen. Via de gehandicaptenzorg (toevallig ingerold als vakantiebaantje) naar het begeleiden van groepen, het geven van trainingen op scholen, in de bajes en bij de reclassering naar het opleiden van professionals binnen gemeentes, scholen, de (verslavings)reclassering, Hogeschool Rotterdam, de GGD, de GGZ en GZ-psychologen. Veel van zijn eigen veranderingen en ontwikkelingen heeft hij “the hard way” moeten leren want het was nogal een koppige puber en adolescent. Eigenlijk nog wel iets langer, maar dat ontkent hij stellig.

Zijn aanpak kenmerkt zich door wetenschappelijk onderbouwde methodes te combineren met veel energie, speelse humor en professionele betrokkenheid. Hij traint mensen graag om kleine stappen te zetten richting grote doelen. Soms provocerend en actief, soms bewust heel lui, maar altijd gericht op wat mensen en organisaties nodig hebben om te groeien. Vol verwondering kijkt hij tijdens dit proces naar ieders uniciteit en werkt hij aan het versterken hiervan.

Naast zijn vrouw en 2 zoons neemt ontwikkeling en scholing een belangrijke plaats in zijn leven in. Zijn moeder was docent en zijn vader ondernemer. Je zou kunnen zeggen dat hij van beiden wat heeft meegekregen. De afgelopen 12 jaar volgde hij een kleine 30 trainers- en coachingsopleidingen.

De belangrijkste drie leiden tot de unieke mix van de Nieuwe Attitude. Hiernaast is Maarten bevoegd docent, NOBCO-coach op practitioner-niveau en lid van MINT het Motivational Interviewing Network of trainers. Ook is hij aangesloten bij de NOBTRA. De Nederlandse orde voor beroepstrainers.