MARIAN JONGMANS

Marian Jongmans is hoogleraar Pedagogiek, in het bijzonder de Gehandicaptenzorg, aan de Universiteit Utrecht én gezondheidszorgpsycholoog op de polikliniek van de afdeling Neonatologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
In haar onderzoek richt zij zich op het samenspel tussen de ontwikkeling en opvoeding van kinderen met een (risico op een) verstandelijke en/ of lichamelijke beperking. Hoe geeft het gedrag van kinderen richting aan de opvoed strategieën die ouders gebruiken en, andersom, wat is de invloed van ouderlijk gedrag op de ontwikkeling van hun kind? In het verlengde hiervan is zij geïnteresseerd in de dynamiek binnen gezinnen waarin een zorgintensief kind opgroeit, hoe ouders hierbij te ondersteunen en welke rol de omgeving van het gezin hierin speelt.
Marian is bestuurlijk verbonden aan de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen en de Stichting Lotje & co (voor gezinnen met een zorgintensief kind).

 

Sessie: 10.35 Kwaliteit & Psychosociaal