RONELLA GROOTENS

Dr. Ronella Grootens werkt als onderzoeker en ambtelijk secretaris bij de Commissie Medische Ethiek van het LUMC te Leiden. Zij promoveerde op het onderzoek Targeted Informed Consent; Empowering young participants in medical-scientific research. In dit onderzoek ontwikkelde zij samen met kinderen en andere eindgebruikers de strip ‘Anne en de Groeneneuzengriep’, om jonge deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek beter te informeren. Ze werkt nu aan een gezamenlijke ontwikkeling van Proefpersonen Informatie Formulieren voor en met kinderen.

 

Breakout sessie: 13.50 De kinderstem in wetenschappelijk onderzoek